مرور برچسب

خرید پایان نامه تاریخ

مقاله ای در مورد تقویم

مقاله ای در مورد تقویمهمه ما امزوره به تقویم نیاز ضروری داریم ما ایرانیان هم با مناسبت های فراوانی که در طول سال داریم آگاه شدن از این مناسبت ها ضرورت دارد اما تقویم فقط جنبه اطلاع رسانی آن برای ما…

مقاله قاجاریان

مقاله قاجاریانقاجاریه یا قاجاریان دودمانی ترک نژاد بودند که از حدود سال ۱۱۷۰ تا ۱۳۰۴ بر ایران فرمان راندند ایل قاجار یکی از طایفه‌های ترکمان بود که بر اثر یورش مغول از آسیای میانه به ایران آمدندمشخصات…