مرور رده

معماری

پاورپوینت بررسی معماری گنبد قابوس

پاورپوینت بررسی معماری گنبد قابوسدر این فایل گنبد قابوس واقع در شهر گنبد کاووس مورد بررسی قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت دارای 47 اسلاید می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است .…

پاورپوینت بررسی معماری مجموعه ورزشی آزادی

پاورپوینت بررسی معماری مجموعه ورزشی آزادیدر این فایل مجموعه ورزشی آزادی اثر عبدالعزیز فرمانفرمائیان در قالب پاورپوینت دارای 40 اسلاید مورد بررسی قرار گرفته است .این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است…

پاورپوینت بررسی معماری مرکز فرهنگی Rudong چین و مرکز فرهنگی آموزشی مووکس فرانسه

پاورپوینت بررسی معماری مرکز فرهنگی Rudong چین و مرکز فرهنگی آموزشی مووکس فرانسهدر این فایل مرکز فرهنگی Rudong ; اثر تیم طراحی TJAD واقع در چین و مرکز فرهنگی آموزشی مووکس واقع در فرانسه در قالب…

پاورپوینت تحلیل مدرسه ایرانشهر یزد

پاورپوینت تحلیل مدرسه ایرانشهر یزددر این فایل مدرسه ایرانشهر یزد در قالب پاورپوینت دارای 31 اسلاید مورد بررسی قرار گرفته است .این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنطیم شده ؛…

پاورپوینت بررسی معماری مسجد دانشگاه تهران

پاورپوینت بررسی معماری مسجد دانشگاه تهراندر این فایل مسجد دانشگاه تهران در قالب پاورپوینت دارای 41 اسلاید مورد بررسی قرار گرفته است .این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنظیم…

پاورپوینت بررسی معماری ساختمان اقامتگاه سران کشورهای اسلامی حافظیه

پاورپوینت بررسی معماری ساختمان اقامتگاه سران کشورهای اسلامی حافظیهدراین فایل اقامتگاه سران کشورهای اسلامی حافظیه مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 44 اسلاید قابل ویرایش می…

پاورپوینت بررسی معماری کتابخانه بیرمنگام

پاورپوینت بررسی معماری کتابخانه بیرمنگامدر این فایل کتابخانه بیرمنگام در قالب پاورپوینت دارای 23 اسلاید مورد بررسی قرار گرفته است .این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنظیم…

پاورپوینت تحلیل مجتمع آموزشی و خوابگاه آموزشی فرانکلین

پاورپوینت تحلیل مجتمع آموزشی و خوابگاه آموزشی فرانکلیندر این مجتمع آموزشی و خوابگاه آموزشی فرانکلین در قالب پاورپوینت دارای 22اسلاید مورد بررسی قرار گرفته است .این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است…

پاورپوینت بررسی معماری ساختمان اداری آرمیتا

پاورپوینت بررسی معماری ساختمان اداری آرمیتادر این فایل ساختمان اداری آرمیتا در قالب پاورپوینت دارای 27 اسلاید مورد بررسی قرار گرفته است .این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای…

پاورپوینت بررسی معماری کتابخانه بیرمنگام

پاورپوینت بررسی معماری کتابخانه بیرمنگامدر این فایل کتابخانه بیرمنگام در قالب پاورپوینت دارای 23 اسلاید مورد بررسی قرار گرفته است .این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنظیم…

پاورپوینت تحلیل مجتمع آموزشی و خوابگاه آموزشی فرانکلین

پاورپوینت تحلیل مجتمع آموزشی و خوابگاه آموزشی فرانکلیندر این مجتمع آموزشی و خوابگاه آموزشی فرانکلین در قالب پاورپوینت دارای 22اسلاید مورد بررسی قرار گرفته است .این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است…

پاورپوینت بررسی معماری فرهنگسرای خاوران

پاورپوینت بررسی معماری فرهنگسرای خاوراندر این فایل فرهنگسرای خاوران در قالب پاورپوینت دارای 57 اسلاید مورد بررسی قرار گرفته است .این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنظیم شده…

پاورپوینت بررسی معماری موزه ملی قرآن کریم

پاورپوینت بررسی معماری موزه ملی قرآن کریمدر این فایل موزه ملی قرآن کریم در قالب پاورپوینت دارای 50 اسلاید مورد بررسی قرار گرفته است .این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای درست…