مرور رده

عمران

جزوه درس اصول مهندسی سد

جزوه درس اصول مهندسی سدجزوه اصول مهندسی سدبه تعداد 35 صفحه pdfمناسب مرور و جمع بندی ایام امتحاناتمشخصات فایلتعداد صفحات35حجم2040/438 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdfتوضیحات کاملجزوه اصول مهندسی سدبه تعداد…

بررسی تئوری پدیده تراوش با توجه به آمار سدسازی و مطالعات اخیر در زمینه تراوش

بررسی تئوری پدیده تراوش با توجه به آمار سدسازی و مطالعات اخیر در زمینه تراوشهدف از این پژوهش بررسی تئوری پدیده تراوش با توجه به آمار سدسازی و مطالعات اخیر در زمینه تراوش می باشدمشخصات فایلتعداد…

پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایه

پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایهدانلود پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایهمشخصات فایلتعداد صفحات53حجم1/26 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتوضیحات کاملدانلود مبانی نظری پایان نامه رشته عمرانپیشینه آبشستگی و آبشستگی…

اصلاح و بهسازی زمینهای مشکل آفرین با روشهای تراکم دینامیکی و پیش بارگذاری

اصلاح و بهسازی زمینهای مشکل آفرین با روشهای تراکم دینامیکی و پیش بارگذاریهدف از این پایان نامه اصلاح و بهسازی زمینهای مشکل آفرین با روشهای تراکم دینامیکی و پیش بارگذاری می باشدمشخصات فایلتعداد…

بررسی کاربردهای اجرایی ریزشمع در ایران

بررسی کاربردهای اجرایی ریزشمع در ایراندانلود پایان نامه بررسی کاربردهای اجرایی ریزشمع در ایرانمشخصات فایلتعداد صفحات64حجم7/937 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتوضیحات کاملدانلود پایان نامه مهندسی…

ارائه روشی جهت تعیین طرح اختلاط بتن پلاستیک

ارائه روشی جهت تعیین طرح اختلاط بتن پلاستیکهدف از این پایان نامه ارائه روشی جهت تعیین طرح اختلاط بتن پلاستیک می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات140حجم6/947 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdfتوضیحات کاملدانلود…

پروژه بتن

پروژه بتنپروژه بتن دستیمشخصات فایلتعداد صفحات150حجم4/922 کیلوبایت فرمت فایل اصلیrarتوضیحات کاملپروژه بتن کامل جهت ایکس قاب دوگانه و جهت y قاب دوگانه(خمشی+دیواربرشی متوسط) پروژه به صورت کاملا دستی…

پروژه فولاد

پروژه فولادپروژه فولاد کاملمشخصات فایلتعداد صفحات178حجم4/79 کیلوبایت فرمت فایل اصلیrarتوضیحات کاملپروژه فولاد کامل جهت ایکس قاب خمشی متوسط و جهت y قاب مهاربندی همگرا پروژه به صورت کاملا دستی تحلیل و…

ارزیابی کنترل تراوش آب از سدهای خاکی با استفاده از بتن پلاستیک

ارزیابی کنترل تراوش آب از سدهای خاکی با استفاده از بتن پلاستیکهدف از این پایان نامه ارزیابی کنترل تراوش آب از سدهای خاکی با استفاده از بتن پلاستیک می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات130حجم1/509 کیلوبایت…

پروژه متره و برآورد ساختمان ۳ طبقه

پروژه متره و برآورد ساختمان 3 طبقهاین فایل شامل متره و برآورد کامل ساختمان 3 طبقه با کلیه جزیات در 76 شیت فرمت اکسل و همچنین فایل PDF پلان معماری ساختمان 3 ظبقه با کلیه پلانها ، نما و برشها و می…

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیفدر دانلود پروژه مهندسی عمران به طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف می پردازیممشخصات فایلتعداد صفحات137حجم8/180 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتوضیحات کاملدانلود پروژه…

نقاط ضعف و قوت سد لاستیکی

نقاط ضعف و قوت سد لاستیکیدر دانلود مقاله رشته عمران به برسی نقاط ضعف و قوت سد لاستیکی می پردازیممشخصات فایلتعداد صفحات15حجم0/459 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdfتوضیحات کاملدانلود مقاله رشته عمراننقاط ضعف و…

بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن

بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آنهدف از این پایان نامه بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات57حجم0/244 کیلوبایت فرمت فایل…

طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند سد

طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند سدهدف از این پایان نامه طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند سد می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات133حجم1/509 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتوضیحات کاملدانلود پایان…