مرور رده

حقوق

جزوه اصول فقه نیما جهانشیری۱۳۹۹

جزوه اصول فقه نیما جهانشیری1399شرح مختصر: جزوه اصول فقه حاضر شامل توضيح مختصر مباحث و مثال هاي حقوقي مربوط به هر مبحث و روش مطالعه درس اصول فقه براي آزمونهاي حقوقي است.نام: جزوه اصول فقه ويژه آزمون…

تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز

تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گازهدف از این پایان نامه بررسی تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات68حجم240/735 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات…

ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان آن 

ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان آن هدف از این پایان نامه ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان آن  می باشدمشخصات فایلتعداد…

راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان

راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنانهدف از این تحقیق ارائه راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات38حجم45/191 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات کاملراهکارهای پیشگیری از بزه…

وضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلزل مالکیت در حقوق ایران و فقه اسلام

وضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلزل مالکیت در حقوق ایران و فقه اسلاممقاله حاضر می­ کوشد تا با مطالعه ابواب مختلف فقهی و نظریات فقها و حقوقدانان، وضعیت حقوقی تصرفات مذکور را در مصادیق متعدد مالکیت…

بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی

بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفیهدف از این مقاله بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات19حجم43/636 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات کاملیکی از مهم‌ترین مسائل…

مقاله کامل در مورد مالکیت متزلزل

مقاله کامل در مورد مالکیت متزلزلدانلود مقاله کامل در مورد مالکیت متزلزلمشخصات فایلتعداد صفحات15حجم186/150 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdfتوضیحات کاملاین مقاله در مورد مالکیت متزلزل می باشد. در ابتدا به…

بررسی مفهوم و تشریح شرط خلاف مقتضای عقد

بررسی مفهوم و تشریح شرط خلاف مقتضای عقدهدف از این تحقیق بررسی مفهوم  و تشریح شرط خلاف مقتضای عقد می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات41حجم172/19 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات کاملهدف از این تحقیق بررسی…

اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبنای بطلان آن

اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبنای بطلان آنهدف از این تحقیق بررسی اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبنای بطلان آن می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات41حجم172/19 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات…