مرور رده

جغرافیا

دموکراسی ولیبرالیسم

دموکراسی ولیبرالیسممقدمه دموکراسی از واژه یونانی دموس(Demos) به معنی مردم، خلق و کراسیا(Cratia” krato) به معنی قدرت، حاکمیت گرفته شده است. دموس به زبان یونانی به عده ای از روستاییان گفته…

انسان و تاثیر آب و هوا بر او

انسان و تاثیر آب و هوا بر اومقدمه درجه حرارتهای زیاد همراه با رطوبتبالا می‌تواند شرایط مرگ آوری برای انسان بوجود آورد. تغییرات دما یا درجه حرارت برای ما ایجاد مشکل می‌کند و باعث…

ایدئولوژی قوم یهود در بافت شهری

ایدئولوژی قوم یهود در بافت شهریمقدمه ´یهودیان از سامی ها هستند و سامی ها یکی از اقوامی هستند که آنان را از اعقاب سام، پسر نوح می دانستند اقوام سامی عبارتند از: اکدی ها یا بابلی های قدیم،…

دانلود پروپزال پهنه¬بندی مناطق مستعد برداشت گرد و غبار در محیط GIS (مطالعه موردی: سواحل جنوب شرقی دریاچه ارومیه)

دانلود پروپزال پهنه¬بندی مناطق مستعد برداشت گرد و غبار در محیط GIS (مطالعه موردی: سواحل جنوب شرقی دریاچه ارومیه)دانلود پروپزال پهنه¬بندی مناطق مستعد برداشت گرد و غبار در محیط GIS (مطالعه موردی:…

برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مناسب پذیری زیرساخت های سبز شهری مبتنی بر GIS و پردازش شییءگرای تصاویر ماهواره ای ( مطالعه…

برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مناسب پذیری زیرساخت های سبز شهری مبتنی بر GIS و پردازش شییءگرای تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی: منطقه یک و هشت کلانشهر تچکیده از جمله چالش هایی که بسیاری از شهرها در اثر…