40 مدل انواع چکش و پتک [خوش دست] با کیفیت ساخت بالا

0

چکش و پتک

چکش و پتک انواع مختلفی دارد. عموماً از جنس‌های مختلفی ساخته می‌شوند که در وزن‌های متفاوتی در بازار مورد فروش قرار می‌گیرد؛ چکش و پتک که با کاربرد متفاوتی همراه است، هر کدام از آن با کاربردی خاص مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

استحکام و پایداری انواع چکش و پتک به‌ دلیل فولاد کربنی در قسمت سر چکش می‌باشد که این قسمت باعث می‌شود استقامت وسیله به حد بالایی دست پیدا کند و قدرت زیادی را در اختیار داشته باشد البته حرارتی که برای سر این ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد کمک بسیار زیادی در خاص بودن استحکام چکش و پتک می‌شود.

چکش از دسته و مضربه ساخته شده و معمولا از آن برای وارد کردن ضربه به میخ استفاده می‌شود. از مهم ترین کاربردهای چکش ضربه زدن، شکستن اشیا و جا انداختن قطعات است اما چکش انواع مختلفی دارد که هر کدام برای کاربردی خاص طراحی و استفاده می‌شود.

همه چکش‌ها به‌ طور کلی یک دسته و یک وزنه در سر آن دارند که وزن چکش در قسمت وزنه سر دسته قرار دارد. بسته به وزن وزنه می‌تواند، سبک یا سنگین باشد . به چکش سبک، چکش نرم گویند.

بخوانید: ۴۰ مدل انواع انبر پرچ دستی و بادی خوش دست با کیفیت ساخت عالی

 • نحوه نمایش محصول ها
چکش
چکش استوینگ مدل E3 22P وزن 619 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: فلزی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش اشمیت بتن مدل HT-225
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: فلزی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
پتک
پتک پرو تیچ مدل PT3
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
پتک
پتک فیسکارس مدل 1020164 وزن 6080 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
پتک
پتک مدل 120030
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش تورس مدل C250M وزن 500 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: فلزی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش فیسکارس مدل 1020216 وزن 910 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
پتک
پتک باهکو مدل LS-4 وزن 4000 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش فیسکارس مدل 1020213 وزن 820 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش فیسکارس مدل پی ایکس وزن 820 گرمی
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش فکوم مدل 86131 وزن 600 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش تی جی جی مدل D1772 وزن 300 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش تی جی جی مدل D1783 وزن 300 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
پتک
پتک ایران پتک مدل AT 2610 وزن 9000 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش کاستور مدل 1200801 وزن 400 گرم
 • جنس سری: پلاستیکی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
پتک
پتک ایران پتک مدل AT 2410 وزن 6 کیلوگرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش استنلی مدل STHT54191-8
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش استنلی مدل STHT51274 وزن 565 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش کد E35 وزن 400 گرم
 • جنس سری: پلاستیکی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش کاپریول کد KPL01 وزن 1000 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش پیکاس مدل 10205 وزن 610 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش پیکاس مدل 10205 وزن 570 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش ایران پتک مدل AB 5210 وزن 5000 گرم
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش استنلی مدل STHT54189-8
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش استنلی مدل STHT57528-8
 • جنس سری: پلاستیکی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
پتک
پتک ایران پتک مدل AG 2210 سایز 5000 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش استنلی مدل STHT57527-8
 • جنس سری: پلاستیکی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش زد مدل ka-z14 وزن 250 گرم
 • جنس سری: پلاستیکی
 • جنس دسته: پلاستیکی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
پتک
پتک سیلور وزن 1.8 کیلوگرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش اينکو مدل HDBM01028 وزن 900 گرم
 • جنس سری: پلاستیکی
 • جنس دسته: پلاستیکی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش اس تی ای مدل J41F-2000G وزن 2300 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش اينکو مدل HMH881500 وزن 1.5 کیلوگرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش کاستور مدل 1200802 وزن 500 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل G 1579 وزن 375 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل BS00
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل Ch-111 وزن 450 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش سامکو مدل YPM-GH0375 وزن 375 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش سامکو مدل YPM-MIN440 وزن 440 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش کد 9 وزن 100 گرم به همراه پیچ گوشتی
 • جنس سری: پلاستیکی
 • جنس دسته: پلاستیکی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش وینکس مدل EH1602 وزن 500 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش میخ کش مدل do29
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل Ch-115 وزن 440 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل SH200 وزن 200 گرم
 • جنس سری: چوبی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل SH500 وزن 500 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل Ch-114 وزن 680 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش سامکو مدل YP2SH-770 وزن 770 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: فلزی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش کد AT-02265 وزن 650 گرم
 • جنس سری: پلاستیکی
 • جنس دسته: پلاستیکی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تیشه
تیشه ایران پتک مدل AQ 3410
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل SH1500 وزن 1500 گرم
 • جنس سری: چوبی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل SHM1000 وزن 1000 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل G_1579 وزن 250 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل 01
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش ایران پتک مدل AK 2410
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش ایران پتک مدل AB 2410 وزن 200 گرم
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش نووا مدل NTH 2525
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش ایران پتک مدل AB 2610 وزن 300 گرم
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش ایران پتک مدل AB 3010 وزن 500 گرم
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش ای پی اس مدل YP500 وزن 760 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش وینکس وزن 800 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل 035 وزن 360 گرم
 • جنس سری: پلاستیکی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش رونیکس مدل RH-4752 وزن 500 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش اکو مدلbm-01 وزن 300 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش اف.ای.تی کد 004 وزن 380 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش ایران پتک مدل AB 3610 وزن 800 گرم
 • جنس دسته: چوبی
 • شکل سطح مقطع: مربع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش ایران پتک مدل AM 1610 وزن 750 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: فلزی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش مدل F-12 وزن 655 گرم
 • جنس سری: پلاستیکی
 • جنس دسته: چوبی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
چکش
چکش اف.آی.تی کد 005 وزن 380 گرم
 • جنس سری: فلزی
 • جنس دسته: پلاستیکی
 • شکل سطح مقطع: دایره
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
40 مدل انواع فیلتر روغن خودرو با کیفیت و قیمت مناسب
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.