40 مدل انواع مجموعه شیشه بالابر خودرو با کیفیت و قیمت مناسب

0

مجموعه شیشه بالابر

در خودروهای قدیمی برای بالا و پایین بردن شیشه خودرو از سیستمی ساده استفاده می شد اما در خودروهای امروزی برای این کار از سیستم برقی استفاده می شود. این سیستم برقی شیشه بالابر در برخی از خودروها تنها در قسمت جلویی خودرو و در برخی دیگر در شیشه های عقبی نیز وجود دارد.

در سیستم شیشه بالابر خودرو، برای بالا بردن شیشه، یک بازویی و بالابرنده وجود دارد که این بالابرنده دارای نظم خاصی برای بالا و پایین کردن شیشه است. نیروی بالابرنده برای جا به جایی، توسط موتوری که در سیستم وجود دارد، تأمین می شود و موتور توسط چند تا چرخ دنده و با مکانیسم دقیقی عمل می کند. برای سهولت در بالا و پایین کردن شیشه، این عمل در داخل محفظه ای که به صورت عمودی و ریل مانند است، انجام می شود. از مزیت های شیشه برقی این است که شیشه با فشار آوردن دست، جا به جا نمی شود.

توجه:

هنگام تعویض شیشه بالابر، به جای گیری دقیق شیشه خودرو توجه کنید.
هنگام تعویض شیشه بالابر، به سالم بودن کلید شیشه بالابر توجه کنید.

بخوانید: ۳۰ مدل انواع هرزگرد با کیفیت و قیمت مناسب در بازار

 • نحوه نمایش محصول ها
کلید
کلید شیشه بالابر مدل 66-350 مناسب برای مزدا 3 نیو
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالابر جلو چپ جک S5 مدل 6104110U1510
 • مناسب برای: جک S5
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالابر عقب راست جک S5 مدل 6204210U1510
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالابر عقب چپ جک S5 مدل 6204110U1510
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه کلید شیشه بالابر جلو چپ کیا جنیون پارس مدل FD210 کد 040 مناسب برای ریو
 • مناسب برای: ریو
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالابر جلو راست جک S5 مدل 6104210U1510
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالابر عقب راست جک J5 مدل 6204120U7101
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر مدل BP1E-66-350-ABC مناسب برای مزدا 3
 • مناسب برای: ریو
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالا بر عقب چپ جک J5 مدل 6204110U7101
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالابر جلو چپ جک J5 مدل 6104110U7101
 • مناسب برای: جک J5 AT، جک J5 MT
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالابر جلو راست جک J5 مدل 6104120U7101
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالا بر جلو چپ ام وی ام X33 مدل T11-6104110
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالابر جلو راست ام وی ام X33 مدل T11-6104120
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالا بر عقب راست ام وی ام X33 مدل T11-6204120
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالابر جلو چپ نیکوپخش کد 82004315 مناسب برای ال90
 • مناسب برای: رنو L90
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالا بر مدل BP1E-66-350F مناسب برای مزدا 3
 • مناسب برای: مزدا 323
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
شیشه
شیشه بالابر جلو راست ام وی ام 530 مدل A21-61041
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
شیشه
شیشه بالابر جلو چپ کد 01 مناسب برای ال90
 • مناسب برای: گریت وال ولکس C30
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر جلو چپ ابری مدل RP24 مناسب برای پژو 206
 • مناسب برای: پژو 206
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر جلو راست ابری مدل LP23 مناسب برای پژو 206
 • مناسب برای: پژو 206
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر و تنظیم آینه ام دی اچ مدل 3545 مناسب برای پژو 206 تیپ 5
 • مناسب برای: پژو 206
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
دستگاه
دستگاه شیشه بالابر جلو ایساکو کد 04809745 مناسب برای ال90
 • مناسب برای: سمند
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر کد 680 مناسب برای پژو 206 تیپ 2
 • مناسب برای: پژو 206
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر چپ ابری مدل LP12 مناسب برای پژو پارس
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر راست ابری مدل RP12 مناسب برای پژو پارس
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر چپ ابری مدل 120014مناسب برای تیبا
 • مناسب برای: پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر جلو چپ ابری مدل P326 مناسب برای سمند
 • مناسب برای: سمند
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر راست ابری مدل 120001مناسب برای ریو
 • مناسب برای: ریو
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر جلو راست ابری مدل P325 مناسب برای سمند
 • مناسب برای: سمند
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر راست ابری مدل RP12 مناسب برای پژو 405
 • مناسب برای: پژو 405
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر چپ ابری مدل LP12 مناسب برای پژو 405
 • مناسب برای: پژو 405
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر عقب چپ ابری مدل LP14 مناسب برای پژو پارس
 • مناسب برای: پژو 405
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر عقب چپ ابری مدل P327 مناسب برای سمند
 • مناسب برای: سمند
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر عقب راست ابری مدل 120015
 • مناسب برای: پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر چپ ابری مدل LP12 مناسب برای پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تقویت
تقویت کننده شیشه بالابر خودرو مدل Gl-01 مناسب برای پراید
 • مناسب برای: پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید بالابر شیشه خودرو مدل 2021 مناسب برای پژو 405
 • مناسب برای: پژو 405
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر دو پل کاوج مدل RADFAR 2 مناسب برای پراید صبا
 • مناسب برای: ریو
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تقویت
تقویت کننده شیشه بالابر ام آی سی مدل M05 مناسب برای پراید
 • مناسب برای: پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تقویت
تقویت کننده شیشه بالابر خودرو محب مدل Gl-01 مناسب برای پراید
 • مناسب برای: پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تقویت
تقویت کننده شیشه بالابر خودرو مدل 01 مناسب برای پژو 405
 • مناسب برای: پژو 405
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید بالابر شیشه خودرو مدل 2020 مناسب برای پژو 405
 • مناسب برای: پژو 405
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر سوراپارت مدل SR219 مناسب برای پراید
 • مناسب برای: پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر تک پل کاوج مدل RADFAR131 مناسب برای پراید 131
 • مناسب برای: ریو
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر سوراپارت مدل SR217 مناسب برای پراید 132
 • مناسب برای: پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر تک پل مدل 01 مناسب برای پراید صبا
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر مدل 01 مناسب برای پراید صبا
 • مناسب برای: پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید بالابر شیشه خودرو مدل 5035 مناسب برای سمند
 • مناسب برای: سمند
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تقویت
تقویت کننده شیشه بالابر خودرو مدل 10مناسب برای پژو 405
 • مناسب برای: پژو 405
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر مدل ولاش مناسب برای پراید 132
 • مناسب برای: ریو
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تقویت
تقویت کننده شیشه بالابر خودرو مدل 10 مناسب برای پراید
 • مناسب برای: پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر دو پل کاوج مدل RADFAR131 مناسب برای پراید 131
 • مناسب برای: ریو
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تقویت
تقویت کننده شیشه بالابر دیناپارت کد 186 مناسب برای پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر کد 34 مناسب برای پراید بسته 2 عددی
 • مناسب برای: پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید بالابر شیشه خودرو پاسیکو مدل تک پل مناسب برای سمند
 • مناسب برای: سمند
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قاب
قاب دور کلید شیشه بالابر سمت راست خودرو مدل KM 3546 مناسب برای پژو 405
 • مناسب برای: پژو 405
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تقویت
تقویت کننده شیشه بالابر خودرو محب کد 99011023879
 • مناسب برای: سمند، پژو 405
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید بالابر شیشه خودرو تک لایت مدل HM مناسب برای پراید صبا
 • مناسب برای: پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر پاسیکو مدل دو پل مناسب برای پراید صبا
 • مناسب برای: ریو
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
مجموعه
مجموعه شیشه بالابر راست ابری مدل RP12 مناسب برای پراید
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید بالابر شیشه خودرو پاسیکو مدل تک پل اتوماتیک مناسب برای سمند
 • مناسب برای: سمند
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کلید
کلید شیشه بالابر تک پل کاوج مدل SABA مناسب برای پراید صبا
 • مناسب برای: ریو
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
20 مدل انواع قیچی میوه چینی با کیفیت بالا و بسیار کاربردی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.