40 مدل انواع سموم گیاهی و جانوری [ قارچ کش ، حشره کش ، آفت کش ]

0

سموم گیاهی و جانوری

زمانی که از یک گیاه در خانه نگهداری می کنید، باید جنبه های مختلف نگهداری آن را به خوبی در نظر بگیرید. یکی از اقداماتی که برای سالم نگه داشتن گیاه خود باید انجام دهید.

استفاده از سموم کشاورزی علیرغم معایب و مضراتی که دارد، در کشاورزی نوین ، امری اجتناب ناپذیر می نماید زیرا کنترل و مهار آفات و بیماریهای گیاهی تا حد زیادی در گرو استفاده از سموم کشاورزی می باشد و البته موفقیت و عملکرد مناسب این سموم ، بستگی به نحوه و زمان مصرف ، اختلاط سموم کشاورزی ، میزان مصرف و .. دارد.
یکی از مهمترین مسایل در رابطه با مصرف سموم کشاورزی، زمان درست مصرف آنها می باشد. همچنین میزان مصرف صحیح سموم کشاورزی و در نظر گرفتن آستانه زیان اقتصادی ناشی از مصرف آنها، از دیگر عوامل قابل تامل در این زمینه می باشد .
صرف نظر از بحث زمانبندی مصرف سموم کشاورزی به لحاظ فصلی  زمان مصرف آنها در ساعات روز نیز در نتیجه و عملکرد سموم کشاورزی، بی تاثیر نیست. اوایل صبح و عصرها از آنجا که کلیه روزنه های برگهای گیاه باز و مستعد دریافت سموم می باشند، بهترین زمان برای استفاده از سموم کشاورزی می باشد.

همچنین توصیه می شود در هوای بارانی و به هنگام وزش باد که امکان از بین رفتن و هدر رفتن سموم کشاورزی به واسطه باران یا باد، وجود دارد از مصرف آنها خودداری شود.

بخوانید: ۱۲ مدل فلاورباکس [ گلخانه خانگی و دیواری ] با کیفیت عالی در بازار

 • نحوه نمایش محصول ها
قارچ
قارچ کش ب آ اس اف مدل سیگنوم 33.4% وزن 0.5 کیلوگرم
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کنه
کنه کش دانی سارابا مدل 01 حجم نیم لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش تیودیکارب گیاه مدل لاروین df وزن 1کیلوگرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش لاروین 53% مدل کاروین حجم 1 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کنه
کنه کش فلورامایت مدل بی فنازیت حجم 0.5 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش ناتیوو مدل فلونازول وزن 200 گرم
 • نوع: جامد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش کنفیدور مدل بایر حجم 0.5 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش فنیتروتیون غزال شیمی مدل سومیتیون حجم 1 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کنه
کنه کش و حشره کش بولوارک مدل بی فنازیت 24% اس سی حجم 250 میلی لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش آیپردیون کاربندازیم مدل رورال تی اس وزن 1 کیلوگرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش ماترین مدل روی اگرو 4 حجم 1 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش لاروین 80% مدل تیودیکارب وزن 0.5 کیلوگرم
 • نوع: جامد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
سم
سم فوزالن پاک سم مدل زولون حجم 1 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش تبوکونازول مدل فولیکور ka حجم 1 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
علفکش
علفکش بنتازون مدل بازاگران حجم 1 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
رول
رول جذب کننده حشرات مدل Rl100-B30 طول ۱۰۰ متری
 • نوع: جامد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش دیازینون کاوش مدل بازودین حجم 1لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
علفکش
علفکش پیاز اکسی فلورفن مدل گل حجم 1 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش برنج ویستا مدل wp1 وزن 250گرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش بلیس مدل یونیلیس وزن 250 گرم
 • نوع: جامد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش فیپرونیل مدل80%WG وزن 50 گرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش فیپرونیل گیتا شیمی مدل رجنت وزن 10 کیلوگرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش الیت مدل 80% دبلیو دی جی وزن 500 گرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش الیت دوگال مدل roder 80 وزن 1 کیلوگرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کنه
کنه کش نئورون 25% امولسیون مدل بروموپروپیلات حجم 0.5 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
هورمون
هورمون جیبرلیک اسید اگریمن مدل gs10 وزن 10گرم (بسته 10عددی)
 • نوع: جامد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کنه
کنه کش نیسورون مدل هگزی تیازوکس حجم 0.5 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
سم
سم پروپارژیت پاک سم مدل امایت حجم 1 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش گیاهان آپارتمانی مدل متاسیستوکس 25% ای سی حجم 0.5 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش و کنه کش فسفره پروفنفوس مدل کراکرون 3 حجم 1 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش دیمتوات مدل رکسیون حجم 1 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش داکونیل مدل کلروتالونیل وزن 1کیلوگرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش گیاهان متالاکسیل مانکوزب WP مدل ردومیل ام زد وزن 1 کیلوگرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کنه
کنه کش نئورون مدل برموپیلات حجم 0.5  لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش گیاهان آپارتمانی متالاکسیل مانکوزب مدل72%WP وزن 1 کیلوگرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
سم
سم قارچ کش بنومیل بسته 30 گرمی
 • نوع: جامد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
سم
سم قارچ کش کاربندازیم مهر و ماه مدل S01 وزن 50 گرم
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
آفت
آفت کش مالاتیون مدل Cf
 • نوع: مایع
 • مناسب برای مقابله با: شته
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش و آفت کش مالاتیون سبز رویش اصفهان کد A30 حجم ۶۰ میلی لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش مانکوزب سبز رویش اصفهان مدل P200 وزن ۴۰ گرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش و باکتری کش گیاهان آپارتمانی بردوفیکس مدل bord حجم 1 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش و آفت کش دیازینون سبز رویش اصفهان کد A60 حجم ۶۰ میلی لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش و آفت کش کنفیدور سبز رویش اصفهان کد K10 حجم ۶۰ میلی لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
سم
سم قارچ کش بذرینو کد 02
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش و آفت کش مالاتیون سبز رویش اصفهان کد M310 حجم ۱۲۰ میلی لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
سم
سم حلزون کش فریکول مدل 1203 وزن 1000 گرم
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
علف
علف کش پاراکوات مدل گراماکسون حجم 1لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش دیازینون گرانول مدل دیازیفام وزن 1کیلوگرم
 • نوع: جامد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
اسپری
اسپری قارچ کش گیاهان آپارتمانی کد A110 حجم ۲۵۰ میلی لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش مسی باغبان تاک مدل بردوفیکس حجم 5 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش و باکتری کش گیاهان آپارتمانی بردوفیکس مدل bord حجم 100 میلی لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
پودر
پودر حشره کش سبز رویش اصفهان کد P50 وزن ۳۵ گرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
اسپری
اسپری حشره کش گیاهی مدل DIAZ حجم 250 میلی لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش دیازینون مدل پارتیزان حجم 250 میلی لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
طعمه
طعمه حلزون کش لیسک مدل 14 وزن 1000 گرم
 • نوع: جامد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش و آفت کش مالاتیون سبز رویش اصفهان کد M311 حجم ۱۲۰ میلی لیتر بسته ۲ عددی
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
اسپری
اسپری قارچ کش گیاهان آپارتمانی سبز رویش اصفهان کد A130 حجم ۵۰۰ میلی لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش و کنه کش گوگرد سمیران مدل Sulfur وزن 1 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش و کنه کش مالاتیون مدل set100 حجم 100 میلی لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش مانکوزب سبز رویش اصفهان کد P201 وزن ۴۰ گرم بسته ۲ عددی
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش مانکوزب آریا شیمی کد 18 وزن 100 گرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
سم
سم حلزون کش فریکول مدل 1204 وزن 500 گرم
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
علفکش
علفکش کاوش مدل راندآپ حجم 1لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
روغن
روغن امولسیون شونده سمیران مدل volk حجم 1 لیتری
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش بردو 20% سوسپانسیون سمیران مدل bordeaux وزن 1 لیتری
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش ایمیداکلوپراید غزال شیمی مدل کنفیدور حجم 0.5 لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش مانکوزب سبز رویش اصفهان کد P202 وزن ۴۰ گرم بسته ۳ عددی
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
حشره
حشره کش ایمیداکلوپرید مدل کنفیدور حجم 100 میلی لیتر
 • نوع: مایع
 • مناسب برای مقابله با: شته
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
قارچ
قارچ کش الیت خزر سم مدل no1 وزن ۰.۵ کیلوگرم
 • نوع: پودر
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
اسپری
اسپری حشره کش سبز رویش اصفهان کد A60 حجم ۵۰۰ میلی لیتر
 • نوع: مایع
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
30 مدل حشره کش راکتی [بدون بو] کاربردی و با کیفیت ساخت عالی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.