30 مدل تابلو سنگ شیک و زیبا مناسب برای هدیه

0

تابلو سنگ

نگارگری ایرانی هزاران سال است که انجام می شود، نگارگری بر سنگ هم سابقه ای دیرینه در هنر ایرانی دارد. تابلو سنگ می تواند برای جنبه های تزئینی و به عنوان هدیه ای ارزشمند مورد استفاده قرار بگیرد.

منظور از تابلو سنگ، سنگ نگاره ای است که طرح به صورت برجسته بر روی صفحه ای سنگی نقش بسته باشد. سنگ شاید جزو سخت ترین مواد برای این امر باشد اما همین امر است که سبب ارزشمند شدن و زیبایی خاص این محصول میگردد.

مشاهده همه محصولات تابلو صنایع دستی

بخوانید: ۳۰ مدل تابلو گلدوزی شیک و فانتزی با طرح های زیبا

 • نحوه نمایش محصول ها
تابلو
تابلو سنگی مدل چهار قل و وان یکاد و آیت الکرسی کد 013
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگی طرح چهار قل و وان یکاد و آیت الکرسی کد 019
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگی طرح وان یکاد و چهار قل و آیه الکرسی کد TN004
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: شیشه، چرم، پی‌وی‌سی، سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگی طرح صلوات خاصه امام رضا علیه السلام کد G363-3
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ مرمر مدل K058
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: چوب
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ مدل آلبوم سنگ نیمه قیمتی
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مربع
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ عقیق پارلا گوهر کد 2646
 • نوع کاربرد: دیواری
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ عقیق پارلا گوهر کد 2642
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ مدل ریتون هخامنشی کد HK1002
 • نوع کاربرد: دیواری، رومیزی
 • جنس: چوب، سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: چوب
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ کلسیت پارلا گوهر کد 2648
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ عقیق پارلا گوهر کد 2641
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ پارلا گوهر مدل کوارتز کلسیت کد 2732
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ کلسیت پارلا گوهر کد 2647
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مربع
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ طرح پل خواجو کد 0075
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ کلسیت پارلا گوهر کد 2650
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ عقیق پارلا گوهر کد 2645
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ طرح دروازه کد 0086
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگی طرح آیه و ان یکاد کد G109-1
 • نوع کاربرد: دیواری
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ طرح مسجد کد 0088
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ مرمر کد0073
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ عقیق پارلا گوهر کد 2644
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ طرح ساربان کد0087
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ طرح وان یکاد و چهار قل و آیت الکرسی کد TN011
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: شیشه، چرم، پی‌وی‌سی، سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ طرح آیت الکرسی و وان یکاد و ومن یتق الله کد TN015
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: شیشه، چرم، پی‌وی‌سی، سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ طرح اسما الحسنی و چهار قل و آیت الکرسی کد TN014
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: شیشه، چرم، پی‌وی‌سی، سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ طرح وان یکاد و چهار قل و آیت الکرسی کد TN010
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: شیشه، چرم، پی‌وی‌سی، سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ طرح وان یکاد و چهار قل و آیت الکرسی کد TN012
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: شیشه، چرم، پی‌وی‌سی، سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ پارلا گوهر مدل عقیق شجری کد 2731
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ پارلا گوهر مدل عقیق شجری کد 2722
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ پارلا گوهر مدل عقیق شجری کد 2723
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ پارلاگوهر مدل عقیق شجری کد 2721
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ پارلا گوهر مدل عقیق شجری کد 2724
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
تابلو
تابلو سنگ عقیق پارلا گوهر کد 2939
 • نوع کاربرد: دیواری
 • جنس: سنگ
 • شکل قاب: مستطیل
 • جنس قاب: PVC
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
40 مدل انواع رومیزی ترمه [لوکس] شیک و زیبا باکیفیت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.