سبک بازی

سبک بازی شما نیز در انتخاب یک راکت پینگ پنگ تاثیر گذار می باشد. بطور کلی راکتها براساس سبک بازی به سه نوع راکتهای تهاجمی، راکتهای تدافعی و راکتهای همه حالته (هم دفاعی و هم هجومی) طبقه بندی می شوند.

بطور کلی راکتهای تهاجمی وزن بیشتر و ضخامت رویه بیشتری در مقایسه با راکتهای کنترلی (تدافعی) دارند. لذا براساس سبک بازی خود می توانید یک راکت آماده و یا سفارشی را با ضخامت رویه و جنس مورد نظر خود انتخاب نمائید. البته اگر تازه کار هستید، خیلی به خودتان سخت نگیرید و توجهی به سبک باز خود نکنید و فقط کافیست یک راکت آماده برای خود تهیه نمائید.

بخوانید: ۳۰ مدل راکت بدمینتون [تنیس و اسکواش] باکیفیت دارای اوریگامی مناسب