30 مدل انواع خاک گلدان [ارگانیک] مناسب برای گیاهان آپارتمانی و باغچه

0

خاک گلدان

یکی از مهم ترین عوامل در رشد بهتر گل و گیاه، خاک آن می‌باشد. خاک می‌تواند سبک یا سنگین انتخاب شود. انتخاب این مورد به نوع گل و گیاه بستگی دارد.

به طور قطع می‌توان گفت بهترین خاک برای گلدان خاکی است که توانایی عبور آب از خود را داشته‌باشد. همچنین خاک باید توانایی این را داشته‌باشد که آب اضافی را از خود خارج کند. خاک می‌تواند باعث رشد و پرورش گل و گیاه شود به همین سبب انتخاب بهترین خاک برای گلدان بسیار ضروری است.

ترکیب مناسب انواع خاک گیاهان آپارتمانی

بسیاری از گیاهان خانگی در ترکیبی از انواع خاک گلدان گوناگون زندگی سالمتری دارند. به عنوان یک قانون کلی گیاهان آپارتمانی به خاک گلدانی احتیاج دارند که به اندازه کافی نفوذپذیر و سبک باشد و خلل و فرج کافی داشته باشد و ریشه بتواند به راحتی درون آن رشد. کند. البته سبک بودن خاک گیاهان آپارتمانی نباید به اندازه ای باشد که نتواند گیاه را محکم و صاف نگه دارد.

خاک سبک برای گلدان گیاهان آپارتمانی

سبک بودن و خلل و فرج داشتن خاک سبک گلدان به این منظور است که آب به راحتی درون آن حرکت و به اندازه ای نباشد که نتواند هیچ رطوبتی را حفظ کرده و همه آن را از قسمت زهکش خارج کند. اگر خاک گلدان گیاهان آپارتمانی سنگین باشد و منافذ کافی درون آن وجود نداشته باشد، دچار غرقابی شدن می شود و با آبیاری هیچ منفذی برای تنفس ریشه باقی نخواهد ماند.

بخوانید: ۳۰ مدل انواع خاک بستر آماده کشت گیاه [ارگانیک] مناسب برای گیاهان آپارتمانی

 • نحوه نمایش محصول ها
خاک
خاک گلدان سورین خاک سایز بزرگ (10 لیتری)
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک ورمی کمپوست سورین خاک مدل VK03 حجم 10 لیتری
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک گلدان رویانه کد AA014 حجم 15 لیتر
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک کاکتوس کیمیا مدل GT-4 وزن 4 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک، معدنی
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک پیت ماس سورین خاک مدل PM03 حجم 10 لیتری
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک کاکتوس سورین خاک 2 لیتری
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک گلدان گرین کالا مدل Gr13 حجم 13 لیتری
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک برگ سورین خاک مدل BA20 حجم 20 لیتر
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کوکوپیت
کوکوپیت و پیت ماس رویش مدل CC-MAS-3k کد Pack-01 مجموعه 3 عددی
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک، معدنی
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک آلی (کمپوست) سورین خاک سایز بزرگ (10 لیتری)
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک کاکتوس کیمیا مدل GT-2 وزن 2 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک، معدنی
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک گلدان کیمیا مدل G-T 8 وزن 6 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک، معدنی
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک هلندی تی تی مدل EWNS بسته 3 کیلوگرمی
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
پرلیت
پرلیت دانه متوسط چیا کد P02 حجم 2 لیتری
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک گلدان کیمیا مدل GT-1.5 وزن 1.6 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک، معدنی
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کوکوپیت
کوکوپیت و پیت ماس رویش مدل CC-MAS-3k کد Pack-14 مجموعه 5 عددی
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک، معدنی
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک سبزی سورین خاک مدل SB03 حجم 10 لیتری
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک ممتاز گلباران سبز گیلان مدل 7 عنصر وزن 3 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک برگ سورین خاک بسته بزرگ (10 لیتری)
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک گلدان سورین خاک مدل G20 حجم 20 لیتر
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک گلدان رویانه کد AS 01 حجم 10 لیتر
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک گلدان چیا مدل F05 حجم 5 لیتر
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک برگ ازالیا مدل 005 وزن 1400 گرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک نیچرز پرو مدل زغال فعال کد NP-AC-S وزن 500 گرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک سبزی سورین خاک مدل SA2 حجم 20 لیتر
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
کوکوپیت
کوکوپیت چیا کد Co02 حجم 2 لیتر
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک کاکتوس رویانه کد KKP 006 وزن 4 کیلو گرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک پیتماس چیا مدل PM02 حجم 2 لیتر
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک ممتاز گلباران سبز گیلان مدل  7 عنصر وزن 11 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک ورمی کمپوست سورین خاک مدل W10 حجم 20 لیتر
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
ماسه
ماسه بادی مدل M.N وزن 5 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک کاکتوس چیا مدل C05 حجم 5 لیتر
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک کاکتوس گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 1/5 لیتر
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک پیت ماس سورین خاک مدل PM01 حجم 2 لیتری
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک گیاهان آپارتمانی سورین خاک مدل AP03 حجم 10 لیتری
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک و برگ گلباران سبز ظرفیت 4 لیتر مجموعه 3 عددی
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
40 مدل انواع جک آرام بند در [خوش ساخت] با فنر قوی و کیفیت ساخت عالی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.