30 مدل انواع خاک بستر آماده کشت گیاه [ارگانیک] مناسب برای گیاهان آپارتمانی

0

خاک بستر آماده کاشت

خاک بستر آماده کاشت یک خاک عمومی است. همان‌طور که می‌دانید معمولاً در منازل، ادارات، گلخانه‌ها و باغچه‌ها از انواع مختلفی گیاه استفاده می‌شود.

تهیه بستر کاشت مختص همه این گیاهان و درختان کار دشواری است بنابراین برای رفع این مشکل نیازمند یک خاک چند منظوره هستیم. محتویات این نوع بسترها باید طوری انتخاب شود تا نیازهای اولیه بیشتر گیاهان اعم از تخلخل کافی، وجود مواد مغذی، نفوذپذیری مطلوب، جذب متعادل رطوبت و … را دارا باشد. خاک عمومی معمولاً انواع مختلفی دارد و برای گیاهان مختلف با نیازهای مشابه هم تولید می‌شود مثل خاک بستر آماده کاشت گیاهان آپارتمانی.

برای تولید یک خاک خوب، مواد اولیه مرغوب لازم است و امروزه سعی شده تا بستر کاشت عمومی که قرار است در محیط‌های خانگی استفاده شود بهداشتی و بدون بو باشد و فاقد هرگونه آفت، تخم حشرات و بیماری قارچ باشد. یک خاک عمومی معمولاً حاوی خاک برگ، ورمی کمپوست، پیت ماس، کوکوپیت، پرلیت، پودرِ زغال و … است که به صورت عمومی برای رشد هر گیاهی لازم و ضروری بوده و به دلیل بافت سبکی که دارد، امکان هوادهی به ریشه‌ها و رشد آن‌ها را بهتر و بیشتر فراهم می‌کند.

بخوانید: ۴۰ مدل انواع سموم گیاهی و جانوری [ قارچ کش ، حشره کش ، آفت کش ]

 • نحوه نمایش محصول ها
خاک
خاک بونسای گلباران سبز گیلان مدل GPB-BO5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک بنفشه گلباران سبز گیلان مدل GPB-V5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
پیت
پیت ماس ایرانی گلباران سبز گیلان مدل GPB-PT2 وزن 300 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه الو گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز گیلان مدل GPB-V5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گرید + A گلباران سبز گیلان مدل GPB-A5 وزن 1000 کیلو گرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک بنفشه گلباران سبز گیلان مدل GPB-V4 وزن 700 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک بونسای گلباران سبز گیلان مدل GPB-BO4 وزن 700 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده 14 عنصر گلباران سبز گیلان مدل GPB-B145 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گرید A گلباران سبز گیلان مدل GPB-A5 وزن 1000 کیلو گرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه کاج مطبق گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه دیفن باخیا گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه سینگونیوم گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه شفلرا گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه لیندا گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه آگاو گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه ارکیده گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه بنجامین گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه کوردیلین گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه فیلودندرون گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه آگلونما گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه داوودی گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه لیندا گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه نخل مرداب گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه لیلیوم گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه یوکا گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه آنتوریوم گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه فیتونیا گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP5 وزن 1000 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گرید +A گلباران سبز گیلان مدل GPB-A4 وزن 700 کیلو گرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک بونسای گلباران سبز گیلان مدل GPB-BO3 وزن 500 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
خاک
خاک بنفشه گلباران سبز گیلان مدل GPB-V3 وزن 500 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گیاه الو گلباران سبز گیلان مدل GPB-SP4 وزن 700 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز گیلان مدل GPB-V4 وزن 700 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده کشت گرید A گلباران سبز گیلان مدل GPB-A4 وزن 700 کیلو گرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
بستر
بستر آماده 14 عنصر گلباران سبز گیلان مدل GPB-B144 وزن 700 کیلوگرم
 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • بو: ندارد
مشاهده موجودی و قیمت در دیجی کالا
40 مدل انواع قلم ساختمانی [تخریب ، دستی] مقاوم با کیفیت عالی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.