یادگیری خود راهبر

0
یادگیری خود راهبر

یادگیری خود راهبر

یادگیری خود راهبر
به سوی یک یادگیری فردی، مستمر و اثربخش
نویسنده محمد فروهر (دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی) 
 
اندیشمندان معاصر حسب شرایط عصر حاضر، یعنی سرعت تحولات و رشد دانش، به جد به یادگیری مادام العمر تاکید می­کنند، تا به نوعی بتوانند افراد را همیشه در معرض یادگیری­های جدیدی برای چالش­ها و موقعتی­هایی جدیدی که با آن مواجه می­شوند آماده سازند. از سویی به طورکلی، به دو رویکرد پیرامون یادگیری می­توان اشاره کرد یکی…

پرسشنامه هوش بازاریابی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.