کتاب گرگ و میش طرحواره درمانی کودک و نوجوان از محمد فغان پورگنجی

0
کتاب گرگ و میش طرحواره درمانی کودک و نوجوان از محمد فغان پورگنجی

کتاب گرگ و میش طرحواره درمانی کودک و نوجوان از محمد فغان پورگنجی

والد، جهان کودک خواستگاه اینکه نوزادانتان چگونه می آموزند که احساساتشان را مدیریت کنند و آن را تنظیم نمایند، در ماه ها و هفته های اولیه و در ارتباط با شما شکل می گیرد. مغز نوزاد شما قبل از اینکه هیچ گونه فهمی از معنای احساسات و تجربیات داشته باشد او را مجاب به پاسخ به چیزهایی که رخ می دهد می کند. او می تواند به سادگی با چیزهای ناآشنا مانند بوها، صداها و جدایی از والدین دست پاچه گردد. برای مثال دانیال کوچولو بر روی تختش دراز کشیده است، غلت می…

تاثیرروش های تدریس و فناوری های جدید در آموزش و پرورش کشورهای مختلف جهان
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.