کتاب چه اعدادی در رمز گشائی گنج نامه و نقشه گنج بکار برده می شودو چگونه با شناسائی آن اعداد نقشه گنج را ساده تر پیدا و بازگشائی کنیم

0
کتاب چه اعدادی در رمز گشائی گنج نامه و نقشه گنج بکار برده می شودو چگونه با شناسائی آن اعداد نقشه گنج را ساده تر پیدا و بازگشائی کنیم

کتاب چه اعدادی در رمز گشائی گنج نامه و نقشه گنج بکار برده می شودو چگونه با شناسائی آن اعداد نقشه گنج را ساده تر پیدا و بازگشائی کنیم

کتاب چه اعدادی در رمز گشائی گنج نامه و نقشه گنج بکار برده می شودو چگونه با شناسائی آن اعداد نقشه گنج را ساده تر پیدا و بازگشائی کنیم
این کتاب حاوی مطالب کلیدی و کمک کننده  برای بازگشائی و شکستن قفل است صرفا مخصوص گنج های داخل ایران
کل صفخات کتاب صرفا 3 صفحه آنهم با جروف درشت است 

پکیج آموزشی مغز ثروت ساز - بخش اول

 …

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.