کتاب مهارتهای زندگی دکترحسین خنیفرPDF

0
کتاب مهارتهای زندگی دکترحسین خنیفرPDF

کتاب مهارتهای زندگی دکترحسین خنیفرPDF

مهارت‌های زندگی مجموعه‌ای از توانمندیهایست که از طریق آموزش و تمرین قابل اکتساب بوده و دستیابی به آنها موجب شناخت خود، افزایش توانایی برقراری ارتباط با دیگران، احساس رضایت بیشتر و موفقیت در زندگی می‌شود. تعاریف گوناگونی از مهارتهای زندگی ارائه گردیده است. سازمان بهداشت جهانی، مهارتهای زندگی را چنین تعریف می‌کند: مهارتهای زندگی مجموعه‌ای از توانمندیهایست که یادگیری آنها به سازگاری و رفتارهای مثبت و سازنده منجر می‌شود و…

ﺮاهنمای رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.