کتاب صوتی در جستجوی تعادل از دکتر نارایان دات شریمالی

0
کتاب صوتی در جستجوی تعادل از دکتر نارایان دات شریمالی

کتاب صوتی در جستجوی تعادل از دکتر نارایان دات شریمالی

کتاب صوتی «در جستجوی تعادل» از دکتر نارایان دات شریمالی
 
درباره کتاب:
تعادل در درون ماست همانطور که تضادها در درون ما هستند. پس اگر خواهان تعادل هستید و می خواهید افراط و تفریط را از بین ببرید، باید درونتان را جستجو کنید. بر خواسته تان پافشاری کنید تا بتوانید آن را تحت اراده و کنترل خود قرار دهید. زود تسلیم نشوید.
 
فرمت: mp3
مدت زمان: 13 ساعت
 
شنیدن نمونه:

دانلود کتاب سدهای زیرزمینی: راهکارهای نوین در حفاظت کمی و کیفی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.