کتاب صوتی اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف

0
کتاب صوتی اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف

کتاب صوتی اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف

بخش های اصلی این کتاب صوتی شامل است از:
۱ تعریف اصطلاحات۲ مقایسه های اندازه گیری۳ دسته بندی روش های اندازه گیری و سنجش۴ دسته بندی ارزش یابی های آموزشی۵ مراحل و فعالیت های ارزشیابی آموزشی۶ تهیه طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی۷ سنجش یادگیری به کمک آزمون صحیح غلط۸ سنجش یادگیری به کمک آزمون جور کردنی۹ سنجش یادگیری به کمک آزمون چند گزینه ای۱۰ سنجش یادگیری به کمک آزمون تشریحی۱۱ سنجش یادگیری به کمک آزمون کوته پاسخ۱۲ سنجش عملکردی۱۳ سنجش با استفاده…

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.