کتاب روانشناسی ژنتیک1(تحول روانی از تولد تا پیری)دکتر محمود منصورpdf

0
کتاب روانشناسی ژنتیک1(تحول روانی از تولد تا پیری)دکتر محمود منصورpdf

کتاب روانشناسی ژنتیک1(تحول روانی از تولد تا پیری)دکتر محمود منصورpdf

توضیحات:با توجه به این نکته که علم در حکم شناخت قوانین طبیعت است، روان شناسی علمی نیز می کوشد تا میدان علم را در حد بررسی رفتار حیوان و انسان به منزله اجزای طبیعت، توسعه بخشد. از این زاویه و با دید طبیعت نگری، روان شناسی بر اساس مشاهده و آزمایش به تدوین قوانین رفتار می پردازد.اما روانشناسی فقط بر پایه تدوین و در نتیجه تبین علمی رفتار تکیه نمی زند. بلکه با توجه با چگونگی زندگی و با تالیف معارفی که در اختیار دارد می کوشد تا موجودات و از آن میان…

دانلود کتاب عادت های اتمی mp3
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.