چه ها که نوشتیم

0
چه ها که نوشتیم

چه ها که نوشتیم

این مجموعه مشتمل بر مقالاتی از رهنورد زریاب درباره ادبیات و نقد ادبی است که پیش از این در مجلات داخلی و خارجی چاپ شده است. عناوین مقالات عبارت اند از: مقوله ریزه گرایی و ریزه گرایی در ادبیات، دو سه گپ درباره نقد ادبی، آیا آن Charisma می تواند بود؟، محمود طرزی و فارسی ناب در افغانستان هشتاد و هشت سال پیش، خرقه در رهن شراب، سخنوری ذواللسانین در بند شاه هند، گذشته را چگونه می بینیم؟، بیایید که اندکی رسوا شویم!، قصه غم انگیز جشن های ما، نقش هایی از…

جهالت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.