پیدایش و پیشینه ادبیات کودک در مصر و بررسی آثار پیشگامان این عرصه

پیدایش و پیشینه ادبیات کودک در مصر و بررسی آثار پیشگامان این عرصه

هدف از این پایان نامه پیدایش و پیشینه ادبیات کودک در مصر و بررسی آثار پیشگامان این عرصه می شود.

مشخصات فایل

تعداد صفحات۱۳۴
حجم۲۹۲/۷۳۳ کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

در سال ۱۹۱۱ م احمد شوقی قصه های منظوم «الشوقیات» را بار دیگر چاپ نمود و تا این دوره می توان آغاز شکل گیری ادبیات نوین کودک در ادبیات معاصر عرب به معنی هنری آن و آغازی مبتنی بر ترجمه و اقتباس و تاثیر از ادبیات غرب توصیف نمود در واقع ادبیات کودک که احمد شوقی و بسیاری از شعرا و نویسندگان عرب به خلق آن دعوت نمودند، شکل یک جنبش ادبی به خود نگرفته اند و تنها در حد تلاش های فردی باقی مانده است و در مورد آنها هیچگونه نظریه پردازی یا پژوهش ادبی قاعده مند صورت نگرفته است.

 

 

 

 ادبیات کودک تا دهه ی سوم قرن بیستم بیشتر بر تعلیم و تلقین اصول و ارزش های اخلاقی و معارف و آداب و اخلاق نیکو و پسندیده و پند او اندرز های مستقیم می چرخید . چه بسا علت عدم ظهور ادبیات کودک به عنوان هنر ادبی مستقل و پدیدار نشدن اصطلاح ادبیات کودک تا این دوره این باشد که پرداختن به آن بین شاعران و نویسندگان ، نه تنها از جایگاه  ویژه ای بر خوردار نبوده بلکه به ادیبانی که در حوزه ادبیات کودک فعالیت می کردند به دیده ی تحقیر و استهزا نگریسته می شد و آن را نشانه ضعف و ناتوانی هنری و ادبی آنها در زمینه ی ادبیات بزرگسالان تلقی می کردند. بسیاری از شعرا و نویسندگان بر این باور بوده اند که پرداختن به ادبیات کودک و فعالیت در شاخه های آن ، آنها را به آستانه ی شهرت ادبی که برای رسیدن بدان تلاش می کردند، نمی رساند و مجد ادبی را برای آنها محقق نمی سازد.

 

 

 

 

 چنین دیدگاهی نسبت به ادبیات کودک حاصلی جز تأسف به بار نمی آورد. نویسندگان و شعرای کشورهای متمدن اهمیت فراوانی برای ادبیات کودک قائل بوده و برای خلق انواع مختلف و فنون و رورش های گوناگون آن بسیار تلاش می کردند و تفاوتی بین ادبیات کودکان و ادبیات بزرگسالان از نظر اهمیت وجود نداشت. 
از این رو پرداختن به
ادبیات کودک در فضایی که بدان به دیده تحقیر و استهزا نگریسته می شد و پرداختن به آن نشانه ناتوانی هنری ادبی در حوزه ی ادبیات بزرگسالان به شمار می- رفت ؛ فداکاری بزرگی را می طلبید و تنها نویسندگان و شاعرانی از عهده این فداکاری برمی- آمدند که ایمان داشتند ادبیات کودک نیز نوعی از هنر به طور اعم و نوعی ادبیات به طور اخص است که کیان مستقل دارد و در تعلیم وتربیت کودک و پرورش  ذهنی و عقلی و عاطفی وی نقش مهمی ایفا می کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
۱. نگاهی به ادبیات کودکان    1
۱-۱ .  کودک و دوران کودکی    1
۱-۱-۱ . اهمّیّت و جایگاه دوره ی کودکی    3
۱-۱-۲ . دیدگاه اسلام به کودک    4
۱-۲ . تعریف ادبیات کودک    7
۱-۳ . اصطلاح ادبیات کودک    7
۱-۴. دیدگاه های متفاوت درباره ادبیات کودک    14
۱-۵ . اهمیت و اهداف ادبیات کودک    21
۱-۵-۱ . اهداف ادبیات کودک    22
۱-۵-۱-۱ .  اهداف تربیتی    22
۱-۵-۱-۲.  اهداف زبانی    22
۱-۵-۱-۳ . اهداف تعلیمی ، آموزشی و شناختی    24
۱-۵-۱-۴. اهداف تفریحی    26
۱-۵-۱-۵. اهداف زیبایی شناختی و ذوقی    26
۱- ۶ . تأثیرادبیات کودک در رشد شخصیت کودک    28
۱-۷ . وظایف ادبیات کودک    31
۱-۷-۱. وظیفه اجتماعی    31
۱-۷-۲. وظیفه تاریخی و فرهنگی    32
۱-۸ . انواع ادبیات کودک    33
۱-۸-۱ . قصه    34
۱-۸-۱-۱. قصه های خیالی    36
۱-۸-۱-۲. قصه های جن و پری و جادوگران    38
۱-۸-۱-۳. قصه های حیوانات    39
۱-۸-۱-۴. قصه های واقع گرایانه    41
۱-۸-۱-۵. قصه های تاریخی    43
۱-۸-۱-۶. قصه های دینی    44
۱-۸-۱-۷. قصه های ادبی    45
۱-۸-۱-۸. قصه های فکاهی    45
۱-۸-۱-۹. قصه های علمی    46
۱-۸-۲ . شعر کودک    47
۱-۸-۲-۱. خیال در شعر کودک    48
۱-۸-۲-۲ . وزن در شعر کودک    48
۱-۸-۲-۳ . انواع شعر کودک    50
۱-۸-۲-۳-۱ . لالایی ها    50
۱-۸-۲-۳-۲. متل ها     51
۱-۸-۲-۳-۳ . شعرهای غنایی    51
۱-۸-۲-۳-۴ . قصه های منظوم    52
۱-۹. پیدایش و سیر تاریخی ادبیات کودک    52
۱-۹-۱ . تاریخچه ادبیات کودک در جهان    56
۱-۹-۲. ادبیات کودک در سرزمین های عربی    62

 

 

۲ . سرآغاز و شکل گیری ادبیات کودک در  مصر    65

۲-۱. بنیان گذاران ادبیات کودک در مصر    67
۲-۱-۱ . رفاعه رافع طهطاوی پیشتاز ادبیات کودک در جهان عرب    67
۲-۱-۱-۱ . طهطاوی از دیدگاه أدبا    69
۲-۱-۱-۱-۱ . عبدالغنی حسن و نقد کتاب المرشد الأمین    69
۲-۱-۱-۱-۲ . علی مبارک آگاه به فضل و مرتبه علمی طهطاوی    71
۲-۱-۱-۱-۳ . روضه المدارس ؛ جرقه آغازین ادبیات کودک    72
۲-۱-۲ . محمد عثمان جلال سردمدار ادبیات افسانه ای    74
۲-۱-۲-۱ . نمونه ای از آثار منظوم محمد عثمان جلال    77
۲-۱-۲-۱-۲ . هدف عثمان جلال از ترجمه آثار لافونتین    81
۲-۱-۲-۱-۲ . دیوان الیواقظ اثری خاص برای کودکان    84
۲-۱-۳ . جایگاه عبدالله فریج در شکل گیری شعر کودک    85
۲-۱-۴ . مصطفی کامل  داعیه گسترش ادبیات تعلیمی    86
۲-۱-۵ . احمد شوقی بنیانگذار قصه منظوم کودکانه    88
۲-۱-۵-۱ . اعمال و آثار احمد شوقی در حیطه ادبیات کودک    91
۲-۱-۵-۱ . طرح یک پرسش    93
۲-۱-۵-۳ . احمد شوقی از دیدگاه محمد غنیمی هلال    96
۲-۱-۶ . فعالیت های دیگر در زمینه ادبیات کودک    97
۲-۱-۷ . علی فکری و اعتقاد به نقش تکالیف درسی در تکامل شخصیت کودک    99
۲-۱-۸ . ابراهیم عرب ؛ ارائه مضامین عالی با مفاهیم ساده    99
۲-۱-۸-۱ . تبعیت ابراهیم عرب از روش ادیبان پیشین    101
۲-۱-۸-۲ . دیوان آداب العرب ؛ اثری تربیتی و تهذیبی    102
۲-۱-۹ . محمد هراوی شاعری معتقد به ادبیات کودک    105
۲-۱-۹-۱ . محمد هراوی از دیدگاه اهل قلم    105
۲-۱-۹-۲ . آثار هراوی در زمینه ی ادبیات کودک    106
۲-۹-۲-۱ . دیوان سمیر الأطفال قدیمی ترین اثر مستقل و خاص کودکان    107
۲-۱-۹-۳ . اسباب و رموز موفقیت هراوی    108
۲-۱-۹-۴ . نمونه ای از اشعار هراوی    109
۲-۱-۱۰ . کامل الکیلانی عامل تغییر در نگرش جامعه نسبت به ادبیات کودک    110
۲-۱-۱۰-۱. فعالیت های ادبی کامل کیلانی    113
۲-۱-۱۰-۲ . منابع و عوامل فرهنگی در قصه های کامل کیلانی    114
۲-۱-۱۰-۳ . نقش و اهمیت داستان در آموزش کودکان    115
۲-۱-۱۰-۴ . انگیزه های فعالیت کامل کیلانی در ادبیات کودک    117
۲-۱-۱۰-۵. نمونه ای از اشعار کامل کیلانی    120

۲-۱-۱۱ .  نتیجه ۱۲۱
الف . منابع فارسی    122
ب . منابع عربی    123


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.