پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای ۸۲-۱۳۵۷

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای ۸۲-۱۳۵۷

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیر قانونی انجام شده و در جایی ثبت نمی شوند فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیر رسمی ، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است

مشخصات فایل

تعداد صفحات۱۳۲
حجم۰/۴۵۲ کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان

تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای ۸۲-۱۳۵۷

 
چکیده:
اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی از سال ۱۹۷۰ برای سیاستگذاران به دلائل مختلفی مهم بوده است. وچود اقتصاد زیرزمینی بزرگ و درحال رشد، اندازه اقتصاد را کمتر از حد نشان میدهد و علامت وجود انحراف از بازار، مقررات دست و پاگیر و بالا رفتن مشکلات حکومت است و علائم نادرستی را در رابطه با وضعیت اقتصاد نشان میدهد که به نتایج و سیاستهای پیشنهادی ناکارا منجر میشود. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از جنبه فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد.
 
   در این پژوهش، ضمن برشمردن روشهای مختلف سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی، ابتدا با استفاده از روش رگرسیونی تقاضای پول نقد تانزی به برآورد اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی سالهای ۸۲_۱۳۵۷پرداخته شد،  سپس روند مشارکت نیروی کار در اقتصاد زیرزمینی در دوره مذکور  با بهره گیری از روش آمارهای نیروی کار مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل آمد که میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی دوره ۲۶ ساله حدودا" 14درصد بوده که نمایانگر رشد چشمگیر عملکرد این بخش از اقتصاد کشور است. لذا، لزوم بر تحقیقات جامعتر و بیشتری را در این زمینیه ایجاب مینماید.
 
 
کلمات کلیدی:

اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیرمینی در ایران

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP)

 
مقدمه:
اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیر قانونی انجام شده و در جایی ثبت نمی شوند. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش: خانوار، غیر رسمی ، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی ، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل روبرو میسازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج ، روش های تخمین غیر مستقیم این فعالیت هاست و با فروض محدود کننده بسیاری نیز همراه است. در دو دهه اخیر اندازه گیری حجم اقتصاد زیر زمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته مورد توجه اقتصاد دانان واقع شده و بخش بزرگتری از ادبیات اقتصادی به نتایج و مطالعات صورت گرفته در این باره اختصاص یافته است. اگرچه شواهد و قراین حاکی از احتمال گستردگی حجم این پدیده در اقتصاد ایران است، اما مطالعات انجام شده پیرامون ماهیت حجم علل و آثار آن بر عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور محدود بوده است. 
 
 
 
 
فهرست مطالب

۱-فصل اول:تعاریف کلی و مفاهیم اقتصاد زیرزمینی 

۱-۱-هدف از اجرای طرح
۱-۲-ضرورت اجرای طرح
۱-۳-فرضیات پژوهش
۱-۴-پرسشهای پژوهش
۱-۵-روش  پژوهش
۱-۶-ابهام در واژه شناسی 

۱-۷-تاریخچه اقتصاد زیرزمینی 

۱-۸-تعاریف اقتصاد زیرزمینی 

۱-۹-تعریف اقتصاد زیرزمینی در برخی کشورها

۱-۱۰-دلائل پیدایش و رشد اقتصاد زیرزمینی 
۱-۱۱-اثرات اقتصاد زیرزمینی 
 

۲-فصل دوم: روشهای اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی  

۲-۱-رویکردهای مستقیم در رابطه با اقتصاد زیرزمینی 

   2-1-1-روش پرسشنامه به صورت نمونه ای
   2-1-2-روش حسابرسی نمونه ای اظهارنامه های مالیاتی 

۲-۲-رویکردهای غیرمستقیم در رابطه با اقتصاد زیرزمینی 

   2-2-1-روش آماری حسابهای ملی 
   2-2-2-روش نیروی کار 
۲-۳-روش ترازهای پولی 
   2-3-1-روش نسبت ساده پول نقد 
   2-3-2-روش تقاضای پول نقد
   2-3-3-روش معاملات
 2-4-روش داده های فیزیکی 
    2-4-1رویکرد مدلی
 

۳-فصل سوم: مروری بر کارهای انجام شده در سایر کشورها در رابطه با اقتصاد زیرزمینی 

 3-1-اقتصاد زیرزمینی در ترکیه

   3-1-1-رویکرد GDP

   3-1-2-روش نسبت ساده پول در گردش
   3-1-3-روش معاملات 
   3-1-4-روش تقاضای پول نقد

۳-۲-اقتصاد زیرزمینی در بلغارستان 

   3-2-1-  رویکرد الکتریسیته 
   3-2-2-روش پرسشنامه

۳-۳-اقتصاد زیرزمینی در باربادوس

  3-3-1- روش تقاضای پول نقد
  3-3-2- روش نیروی کار 

۳-۴-اقتصاد زیرزمینی در کشورهای OECD

۳-۵-مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران 
 

۴-فصل چهارم : اقتصاد زیرمینی در ایران  

 4-1-عوامل موثر در ایجاد اقتصاد زیرزمینی در ایران

 4-2-تعریف بخش غیررسمی در مطالعات تجربی ایران 

 4-3-تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران 

   4-3-1- روش تقاضای پول نقد
   4-3-2-روش آمارهای نیروی کار

۵-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 

 5-1-نتیجه گیری 
 5-2- سخن پایانی 
 5-3-پیشنهادات
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.