نقشه زمین شناسی کاشان(1:100000)

0
نقشه زمین شناسی کاشان(1:100000)

نقشه زمین شناسی کاشان(1:100000)

نوع دسته بندى : 1:100000
نام استان :: اصفهان
مجرى: سازمان زمين شناسى
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى: از 51° تا 51.3°
عرض جغرافیایى: از 33.5° تا 34°
تهیه کنندگان: رادفر،علایی مهابادی، امامی
شماره نقشه: 6257
عناصر و داده های موجود در نقشه: کوه آرشود، کوه چاله سفیذ، کوه چال،گسل چال
 
عنوان: کاشان
فرمت:pdf
 …

پاورپوینت ساختمان درونی زمین
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.