نقشه زمین شناسی نطنز(1:100000)

0
نقشه زمین شناسی نطنز(1:100000)

نقشه زمین شناسی نطنز(1:100000)

نوع دسته بندى : 1:100000
نام استان :: اصفهان
مجرى: سازمان زمين شناسى
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى: از 51.3° تا 52°
عرض جغرافیایى: از 33.5° تا 34°
 
شماره نقشه: 6457
عناصر و داده های موجود در نقشه: تاقدیس نواب، گسل نطنز، ناودیس شجاع آباد،
 
عنوان: نطنز
فرمت:pdf
 کیفت: متوسط…

نقشه زمین شناسی استان کردستان
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.