نقشه زمین شناسی لنجان(1:100000)

0
نقشه زمین شناسی لنجان(1:100000)

نقشه زمین شناسی لنجان(1:100000)

نوع دسته بندى : 1:100000
نام استان :: اصفهان
مجرى: سازمان زمين شناسى
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى: از 51° تا 51.3°
عرض جغرافیایى: از 32° تا 32.5°
تهیه کنندگان: زاهدی، صمدیان
شماره نقشه: 6254
عناصر و داده های موجود در نقشه: کوه پنجه Kuh e Panjeh،کوه بیدکان Kuh e bidekan، کوه فیروز Kuh e firuz ، کوه میل Kuh e mil
 
عنوان: لنجان
فرمت:pdf
کیفت
کیفیت: متوسط

زمین ساخت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.