نقشه زمین شناسی حاجی آباد 1:250.000

0
نقشه زمین شناسی حاجی آباد 1:250.000

نقشه زمین شناسی حاجی آباد 1:250.000

نوع دسته بندى : 1:250000
نام استان :: هرمزگان
مجرى: سازمان زمين شناسى
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى: از 55.5° تا 57°
عرض جغرافیایى: از 28° تا 29°
تهیه کنندگان: هوشمندزاده، بربريان،
عناصر و داده های موجود در نقشه: گسل اصلى زاگرس، کوه شاهين،گسل عشين
 
عنوان: حاجى آباد
فرمت:pdf
کیفت: متوسط…

دانلود فایل آموزشی برداشت های زمین شناسی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.