درباره انسان و جامعه انسانی

0
درباره انسان و جامعه انسانی

درباره انسان و جامعه انسانی

تردیدی نیست که مسأله محوری و مرکزی برای انسان، همچنین برای جامعه انسانی، شناخت هرچه ژرف‌تر انسان و جامعه، سیر گذشته و خطوط کلی سرنوشت آینده آن است. نویسنده در کتاب حاضر تلاش کرده تا با کمک گرفتن از بینش و باور مورد پذیرش خود، احکام و استنتاجات روشنگر بیشتری را که علوم و آزمون‌های بزرگ اجتماعی معاصر مؤید آن هستند، با جسارت علمی در آن بگنجاند….

پاورپوینت معمار خارجی پیتر آیزنمن
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.