دانلود pdf کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ( جلد اول )

0
دانلود pdf کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ( جلد اول )

دانلود pdf کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ( جلد اول )

کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ( جلد اول ) 
 
نویسنده : دکتر حسین شکوئی 
 
در مورد کتاب:
بعد از جنگ جهانی دوم، علم جغرافیا به اقتصاد نئوکلاسیک،وابستگی شدیدی پیدا کرد که در آن قدرت رقابت ،احترام برانگیز و مشروع شناخته می شد. تفکرات جغرافیایی غرب وبه تبع آن اثار جغرافیایی در ایران، از این وابستگی،تاثیر ژرف وتردید ناپذیری گرفت .این تاثیرپذیری از اقتصاد نئوکلاسیک،جغرافیدانان ایرانی را از شناخت منطق بنیادین پدیده های مکانی _…

پاورپوینت قوانین و مقررات بورس
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.