دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان

0
دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان

فهرست مطالب
 
مقدمه
سازمان چیست؟
عناصر و عوامل سازمانی
مفهوم شایستگی های محوری
فلسفه وجودی سازمانها
سازمان به عنوان موجودیتی هدف دار
انواع سازمان ها بر اساس دیدگاههای مختلف
منابع
 
 
مقدمه
 
انسان ها برای تامین نیازهای خود سازمان ها را بنا نهادند و هرچه زمان میگذرد نقش سازمان ها در سرنوشت بشر از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد.
پیتر دراکر در اهمیت سازمان می گوید:
(امروز جوانان باید فنون کار کردن در سازمان ها را بیاموزند…

پاورپوینت راه های مبارزه با موش
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.