دانلود رایگان کتاب درک مصیبت انسان پل واشر

0
دانلود رایگان کتاب درک مصیبت انسان پل واشر

دانلود رایگان کتاب درک مصیبت انسان پل واشر

»پل واشر صاحب این عطیۀ نایاب است که نکتههای ظریف الهیاتی را با نکتههای کاربردی و عملی چنان پیوند دهد که تعالیمش دل را محک زنند و زندگیها را تغییر دهند
این کتاب آموزشی شما را به درک شفافتری از موضوعات بسیار مهم و اساسی میرساند و زیربنا و شالودهای را برایتان بنا کند که خدا را بشناسید و بدانید چگونه باید با خدا رابطه داشته باشید. پل واشر در این اثر استثنایی حا کمیت خدا را به نمایش میگذارد و همزمان عمق مصیبتبار گناه ما را برملا میسازد…

دانلود رایگان کتاب روانشناسی شخصیت یوسف کریمی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.