دانلود تحقیق [تغییر جنسیت] از لحاظ فقهی و حقوقــی در ایران (اسلام) با فرمت word و pdf

0
دانلود تحقیق [تغییر جنسیت] از لحاظ فقهی و حقوقــی در ایران (اسلام) با فرمت word و pdf

دانلود تحقیق [تغییر جنسیت] از لحاظ فقهی و حقوقــی در ایران (اسلام) با فرمت word و pdf

دانلود تحقیق [تغییر جنسیت] از لحاظ فقهی و حقوقــی در ایران (اسلام) با فرمت word و pdf
آیا تغییر جنسیت واقعیت دارد؟آیا تغییر جنسیت در اسلام جایز است؟آیا تغییر جنسیت ممکن است؟
کار تحقیقی:
تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقی در ایران (ورد)
word و pdf
فهرست:
عنوان صفحه
چکیده. 1
مقدمه. 1
بیان مسئله. 3
اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
اهداف پژوهش…. 4
روش تحقیق.. 4
فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن.. 5
گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت:5
گفتار دوم: تغییر جنسیت از…

21 تغییر کوچک ، 22 نتیجه بزرگ
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.