دانش و امید

0
دانش و امید

دانش و امید

دو ماه نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دانش و امید – سال اول / شماره سوم
دی ۱۳۹۹
همکاران این شماره: مسعود امیدی، هوشمند انوشه، خسرو باقری،علی پورصفر (کامران)، کورش تیموری فر شبگیر حسنی، طلیعه حسنی، بابک رضایی، محمد سعادتمند، ناهید صفایی، بابک طاهری، سیامک طاهری محمدرضا طاهریان، آزاده عسگری، ستاره نوید، فرشید واحدیان، مهدخت هاشمی
مقاله ای از زنده یاد علی رضا جباری گزیده ای از سخنرانی فرشاد مومنی و اشعاری از علیرضا جباری، شهنام دادگستر و…

پاورپوینت فشار روانی یا استرس چیست
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.