تعلل در مصالحه ملی و عواقب خونبار آن در افغانستان

0
تعلل در مصالحه ملی و عواقب خونبار آن در افغانستان

تعلل در مصالحه ملی و عواقب خونبار آن در افغانستان

تعلل در مصالحه ملی (۱۳۶۷-۱۳۷۱ش) و عواقب خونبار آن در افغانستان – داکتر محمد حسن شرق
تدوین دیجیتال:رفیق احمدشاه راستا
پخش : انتشارات راه پرچم…

عمل و تئوری بلشویسم
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.