اقوام ایرانی و راهکارهای همگرایی در امنیت مرزها

0
اقوام ایرانی و راهکارهای همگرایی در امنیت مرزها

اقوام ایرانی و راهکارهای همگرایی در امنیت مرزها

مقدمه
 
ایران کشور متنوع از نظر قومی است،ویژگیهای متمایز کننده اقوام از یکدیگر در ایران به ویژه بر مولفه ی زبانی،مذهبی،نژادی متمرکز میشود.اقوام در ایران به شکل اقلیتهای مشخص در مناطق و استانهای مرزی پراکنده شده اند.سکونت پنج قومیت ایرانی در مناطق مرزی و همجوار با کشورهای همزبان خود زمینه مناسبی را برای وقوع بهرانهای قومی درنقاط مرزی به وجود می آورد.شاخصهای چون داشتن زبان رسمی ،رادیو،تلوزیون محلی درخواست سهیم شدن در قدرت یا مشارکت در…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.